Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid- 19 Hợp Tiến là xã giáp với Bắc Giang vì vậy nhà trường đã kêu gọi sự ủng hộ của cán bộ giáo viên nhà trường đã tặng quà và tiền mặt cho 3 chốt dịch tại xã Hợp Tiến giáp với tỉnh Bắc Giang.

Sau đây là một số hình ảnh: