Ngày 14/12/2018, Chuyên môn nhà trường tổ chức buổi chuyên đề tiết đọc thư viện và tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường với 2 tiết dạy:

     - Tiết đọc thư viện bài Đọc to nghe chung: Câu chuyện Học bơi với ếch do đ/c Dương Thị Đông - GV chủ nhiệm lớp 2A giảng dạy.

    - Tiết tập đọc bài Hành trình của bày ong do đ/c Nông Thị Giang - GV chủ nhiệm lớp 5A giảng dạy