Trong "Ngày hội học sinh tiểu học" ; Trường TH Hợp Tiến tổ chức cho học sinh giao lưu kiến thức: Toán, Tiếng Việt khối 3,4,5, Tiêng Anh khối 3, Viết chữ đẹp khối 1 và 2; Tổ chức cho học sinh từ khối 1 đến khối 5  tham gia góc "Rung chuông vàng".

      Một số hình ảnh: