Thực hiện kế hoạch số502/KH-PGDĐT ngày 12/11/2018 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học; 

           Từ ngày 24/12 đến 28/12/2018, Trường TH Hợp Tiến tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2018 - 2019 do Phòng GD&ĐT Đồng HỶ tổ chức tại trường TH số 1 Hóa Thượng. Các đ/c giáo viên tham dự hội thi đã tham gia các nội dung thi: viết báo cáo sáng kiến, thi phần thi kiểm tra năng lực giáo viên và thực hành thi giảng 2 tiết. Kết thúc hội thi, trường TH Hợp Tiến có 6/7 đ/c đã đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học.