Thực hiện kế hoạch công tác tháng 10, chuyện môn trường TH Hợp Tiến thăm lớp dự giờ giáo viên tiết HĐTN lớp 2: Bài 7: Gọn gàng , ngăn nắp; 

        Một số hinhf ảnh: