Ngày 28/4/2022 chuyên môn trường Tiểu học Hợp Tiến tham dự buổi sinh hoạt do chuyên môn PGD tổ chức và đã tham gia dự giờ môn Tiếng Việt (Tiết 5 -Tự đọc sách báo viết về thiếu nhi Việt Nam) tại trường Tiểu học Sông Cầu.