Chiều ngày 11/10/2019, Tổ chuyên môn 1 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với nội dung: Giới thiệu tài liệu Em nói Tiếng Việt  (dành cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số - theo Đề án 100). Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Thị Hòa - Phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các đ/c thành viên tổ chuyên môn 1.