Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2020 - 2021, ngày 13/01/ 2021 giáo viên trường TH Hợp Tiến tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi Cấp Tiểu học; 

Kết quả: 7/7 đồng chí đạt Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021.

         Một số hình ảnh: