Chiều 22/10/2021 chuyên môn trường TH Hợp Tiến tổ chức chuyên đề môn Tiếng Việt lớp 2; Đọc: Bài hát tới trường

        Một số hình ảnh: