Chiều 13/11/2021 các tổ chuyên môn trường TH Hợp Tiến đã tổ chức sinh hoạt CM: Kiểm tra hồ sơ dân chủ.

       Một số hình ảnh:

                                 Tổ 1:

                              Tổ 2:

 

Tổ 3: