Ngày 18/11/2020 trường TH Hợp Tiến tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch. Tổng số giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp trường là 31/32 đồng chí.

         Một số hình ảnh: