Đầu tháng 04/2021 trường tiểu học Hợp Tiến đã tiếp nhận rất nhiều quần áo ủng hộ của một đoàn thiện nguyện. Sau đó nhà trường đã tổ chức chương trình bán quần áo với giá 0 đồng cho phụ huynh và học sinh nhà trường.

 

Trường chính 

 

Điểm trường Đèo Bụt

 

Điểm trường Đèo Bụt

 

Điểm trường Đèo Bụt