7h ngày 03/02/2020, Trường TH Hợp Tiến phối hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh phát khẩu trang y tế miễn phí cho học sinh.

- Phụ huynh em Nguyễn Quách Bảo Ngọc - lớp 1A: tặng 100 chiếc khẩu trang.

- Bà Hoàng Thị Lý - Đền Đá Thiên: tặng 200 chiếc khẩu trang.

7h30', Trạm y tế xã Hợp Tiến tuyên truyền tới GV, HS cách phòng chống dịch Corona và cách sử dụng khẩu trang y tế.