Ngày 28/12/2019, công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh tại Thái Nguyên tổ chức Chương trình "Chung tay đến ơn Tổ quốc Việt Nam" tặng quà: chăn ấm, thảm ngủ trưa, trứng gà tươi và 1 chiếc tủ để chăn cho học sinh trường TH Hợp Tiến, tổng giá trị khoảng 15 000 000đ.