Ngày 20/9/2021 Dự án CDP Hàn Quốc đã tặng quà Trung thu cho 187 em học sinh trong dự án.