Ngày 09/09/2022 cán bộ dự án CDP Hàn Quốc đã trao tặng quà trung thu cho các em học sinh trong và ngoài dự án của khối 5 khu trung tâm.

Sau đây là một số hình ảnh: