Thực hiện Kế hoach dự án năm 2020, ngày 14/ 01/2020 dự án CDP tổ chức chương trình tăng quà tết cho học sinh và giáo viên trường TH Hợp Tiến với số quà: 447 suất quà, tổng giá trị khoảng 33 triệu đồng.