Thực hiện kế hoạch chuyên môn của phòng Giáo dục, kế hoạch hoạt động chuyên môn của trường năm học 2018-2019. Trường TH Hợp Tiến tổ chức hội thi "Đọc diễn cảm - Kể chuyện theo sách và viết chữ đẹp" cấp trường.