Sáng 27/5/2022 Trường Tiểu học Hợp Tiến tổ chức Lễ Tổng kết và báo công dâng Bác Năm học 2021-2022.

         Sau đây là mọt số hình ảnh: