Thực hiện theo công văn số 561/PGDĐT-CMTH trường TH Hợp Tiến hướng dẫn giáo viên quay video các tiết dạy trực tuyến.

          Sau đây là mtj số tiết dạy: