Thực hiện theo công văn số 561/PGDĐT-CMTH trường TH Hợp Tiến đã hướng dẫn giáo viên quay video các tiết dạy trực tuyến.

        Sau đây là một số tiết dạy: