Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường Liên đội tổ chức trồng cây chăm sóc bồn hoa cây cảnh chào mừng Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sinh nhật Bác.

         Sau đây là một số hình ảnh: