Ngày 5/10/2021 Liên đội Tiểu học Hợp Tiến tổ chức Đại hội chi đội mẫu tại chi đội 5C. Qua Đại hội đã bầu ra 3 bạn trong Ban chỉ huy Chi đội mới.

       Sau đây là một số hình ảnh: