Ngày 23/04/2021 Giáo viên Tổng phụ trách đội tham gia Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện năm học 2020-2021.

Sau đây là một số hình ảnh: