Ngày 22/4/2021 Liên đội đã trao tặng số tiền 5.000.000 cho gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ.

         Sau đây là một số hình ảnh: