Sáng ngày 28/10/2021 em Bàn Văn Huy chi đội 5B vinh dự được là 1 trong 13 học sinh tiêu tiểu huyện Đồng Hỷ đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV.

Sau đây là một số hình ảnh: