Sáng ngày 20/01/2021 Liên đội tổ chức Hội thu "Hũ gạo tình thương - tiếp sức đến trường" đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của giáo viên và học sinh trong toàn Liên đội.

            Sau đây là một số hình ảnh: