Ngày 12 tháng 3 năm 2021 Liên đội tổ chức kết nạp Đội đợt 1 cho những em Nhi đồng Tiêu biểu chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

        Sau đây là một số hình ảnh: