Sáng ngày 2, 3/12 Liên đội tổ chức Ngày hội "Kế hoạch nhỏ" Thông qua phong trào, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội.

          Sau đây là một số hình ảnh: