Chiều ngày 21/12/2020 Liên đội Tiểu học Hợp Tiến tổ chức Hội thi " Nghi thức Đội" giúp cho các em học sinh ôn lại và năm vững về nghi thức Đội viên.

         Sau đây là một số hình ảnh: