Ngày 9/5/2022 Liên đội tổ chức triển khai mô hình "Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước" cho đội viên lớn.

            Sau đây là một số hình ảnh: