Nằm trong hoạt động thường niên của tổ chức KFHI Hàn Quốc, nhân dịp Tết Trung thu năm 2020 tổ chức KFHI đã tặng những phần quà trung thu  đầy ý nghĩa cho các em học sinh khối 3,4,5 khu trung tâm của nhà trường.

          Tổ chức KFHI luôn mong muốn tiếp tục phát huy đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa, hướng đến mục tiêu cao đẹp  vì sự phát triển của trẻ em trên toàn cầu, mang lại nhiều giá trị nhân văn cho xã hội.