Ngày 21/10/2020 Cán bộ dự án KFHI cùng với Ban quản lý trường Tiểu học Hợp Tiến đa tổ chức sinh nhật cho các em dự án có sinh nhật trong tháng 7 và 8. Các em vô cùng phấn khởi và thích thú khi được dự án tổ chức sinh nhật và tặng quà cho mình.

        Sau đây là một số hình ảnh: