Ngày 20/10/2021 trường Tiểu học Hợp Tiến đã tiến hành tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm học 2021-2022.

       Sau đây là một số hình ảnh: