Ngày 19/5/2022 trường TH Hợp Tiến đã tổ chức buổi họp phụ huynh cuối năm học.

Sau đây là một số hình ảnh: