Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Liên đội TH Hợp Tiến tổ chức quyên góp quỹ Xuân ấm tình thương - Thắp sáng ước mơ. Quỹ quyên góp được trích ủng hộ quỹ do Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội huyện xây dựng và gây quỹ tại Liên đội để tặng quà các em học sinh tại Liên đội và các Liên đội trong toàn huyện.