Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Liên đội TH Hợp Tiến tích cực tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, phát động.

     Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và gia đình học sinh còn nhiều khó khăn: chưa có phòng tin học, học sinh ít được tiếp xúc với máy tính, gia đình chưa có điện thoại thông minh. Nhưng Liên đội đã cố gắng khắc phục và hỗ trợ các em để tham gia các nội dung của cuộc thi.

Chia nhóm thi và sử dụng máy tính cá nhân của thầy cô để vào thi trực tuyến.

Nội dung thi vẽ tranh

Nội dung thi viết